Hockey - Junior

Hockey - Junior

Tål du den belastning som du utsätter din kropp för? Har du vuxit mycket och kroppen har inte hängt med i utvecklingen? I Hockey – Junior skapar vi steg för steg en belastningstålig och högpresterade hockeykropp för en lång och framgångsrik karriär.


Mål

Målet är att skapa en belastningstålig och högpresterade hockeykropp som står pall för en lång och framgångsrik hockeykarriär. Efter en första träff med screening, tester och ett personligt samtal utvecklar vi tillsammans ett personligt träningsprogram som sträcker sig 2-6 veckor in i framtiden. Programmet konstrueras för att täppa igen de största luckorna och optimera dina styrkor, allt anpassat efter dina önskemål.

För att ytterligare maximera din utveckling gör du sedan ett andra besök där dina framsteg utvärderas. Du får sedan ett nytt programupplägg som sträcker sig över en ny uppbyggnadsperiod. Därefter anpassar vi antalet återbesök mot vad som känns relevant just för dig och din utveckling.


Screening och styrketester

Under en screening bedöms dina värden gällande flexibilitet, bålstabilitet, stabilitet, styrka och balans. Du kommer även att genomgå olika styrketester som speglar de viktigaste kvaliteterna och träningsövningarna som förekommer inom ishockey. Alla relaterade till vad kravprofilen i ishockey ställer. Allt för att träningen ska bli så givande som möjligt och för att vi ska veta på vilken nivå du bör påbörja din träning.


Personligt konsultation

Att ha koll på det fysiska förutsättningarna är viktiga för att träningen ska kunna anpassas på rätt sätt, men det psykiska är minst lika viktigt. Kanske viktigare till och med. Därför ingår alltid ett personligt samtal i det första mötet. Vi kommer att prata om varför du har bestämt dig för att söka min hjälp, vad du har för mål och drömmar med din träning, skadehistorik och sjukdomar samt lite kort om kosthållning i förhållande till träning. På så sätt får jag ännu mer fakta att bygga ditt träningsprogram kring.


Programdesign

Ett träningsprogram kan innehålla ett eller flera delprogram som du rekommenderas göra olika många gånger om dagen, i veckan eller i månaden. Programmen innehåller övningar med ett angivet tempo, intensitet, vilotid och antal repetitioner.

Träningen kommer att läggas upp i en periodisering och långtidsplaneras. För att bygga en hållbar hockeyfysik krävs det att träningen sker kontinuerligt, systematiskt och med ett personligt anpassat program över en längre tidsperiod. Ju längre in i periodiseringen (närmare säsongen) du kommer desto mer skiljer sig uppläggen åt, för att slutligen bli helt hockeyspecifikt. Det handlar om att bygga en kropp som är förberedd på den påfrestning som ishockeyspelande innebär. Skadeförebyggande är a och o.

Det kan vara svårt att greppa hur alla övningar ska utföras, därför kan det vara bra att boka in en träningstimme med mig. Med en tränare vid din sida de första gångerna kommer det gå lättare än vad du någonsin trott. Det första träningsprogrammet som du får kommer att gälla 2-6 veckor in i framtiden. Du bestämmer sedan själv när du vill boka in nästa möte, allt anpassat efter målsättning, tid och nivå.

Sidobild: